Werken in Verontreinigde Grond

BRL7000 Projectbegeleiding

Werken in verontreinigde grond is werken met risico’s die van invloed zijn op mens en milieu. Risico’s kunnen direct ontstaan of zich pas na jaren uiten.

Voor een Projectontwikkelaar is het daarom van belang dit soort risico’s te beheersen. En de werkzaamheden in verontreinigde grond uit te laten voeren door gecertificeerde, erkende BRL7000- en BRL6000- partijen.

Onze organisatie heeft de juiste ervaring met projectbegeleiding volgens alle wettelijke richtlijnen. We beschikken over een uitgebreid netwerk van BRL7000 bedrijven, onze eigen veiligheidsdeskundigen en milieukundige begeleiders om uw project zonder zorgen uit handen te nemen.

Richtlijnen veilig werken in verontreinigde grond

Werken volgens de crow 400-richtlijnenis noodzakelijk bij:
• Meer dan 25m3 ernstig verontreinigd bodemvolume
• Meer dan 100m3 verontreinigd grondwater

BRL7000 Gecertificeerde bedrijven

Werkzaamheden in verontreinigde grond mogen alleen uitgevoerd door bedrijven die beschikken over het juiste protocol met een BRL7000-certificering.

• Protocol 7001: Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden
• Protocol 7002: Uitvoering van landbodemsaneringen met in situ methoden
• Protocol 7003: Uitvoering waterbodemsanering en ingrepen in de waterbodem
• Protocol 7004: Tijdelijke uitplaatsing van grond

Onze middelbare- en hogere Veiligheidsdeskundigen

Werken in verontreinigde grond brengt risico’s met zich mee. Daarom is het opstellen van een Veiligheids- en Gezondheidsplan nodig. Met daarin alle maatregelen om veilig te werken. Onze middelbare- en hogere Veiligheidsdeskundigen kunnen dit plan voor u opstellen en officieel goedkeuren.

Onze (Register) Deskundig Leidinggevende Projecten (R-DLP-er)

Onze R-DLP-ers zijn ervaren in naleving van de planning en werkcultuur van de uitvoerende partijen. Bij werkzaamheden in verontreinigde grond is controle op de uitvoering nodig. Door een onafhankelijk (Register) Deskundig Leidinggevende Projecten. De R-DLP-er rapporteert aan de middelbare of hogere Veiligheidsdeskundige. De R-DLP-er zorgt dat de uitvoering van het Veiligheids- en Gezondheidsplan volgens richtlijnen nageleefd wordt? Ook doet de R-DLP-er gas- en bodemvochtmetingen.

Heeft u vragen over onze diensten?

Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek.

Menu