Saneringsplan

Het saneringsplan

Als Projectontwikkelaar zijn werkzaamheden in verontreinigde grond verplicht om uit te voeren volgens een saneringsplan. Dit is in lijn met de Wet Bodembescherming. In het saneringsplan staan saneringsdoelen en werkmethoden omschreven, rekening houdend met naleving van planning en werkmethoden van overige betrokken partijen.

Besluit Uniforme Saneringen

Op basis van uitslagen van voorgaande bodemonderzoeken kan soms ook worden gekozen voor het werken volgens een ‘Besluit Uniformele Saneringen’ (BUS). In plaats van een saneringsplan. Wij adviseren u graag welke vorm in welke situatie van toepassing is. Gebaseerd op gegevens die een transparant en duidelijk beeld schetsen van de bodemsituatie.

Wijze van projectbegeleiding

In het saneringsplan staat wanneer milieukundige begeleiding aanwezig is op de project- en saneringslocatie. En voor welke werkzaamheden dit exact plaatsvindt; wanneer en hoe bodemmonsters af te nemen. Met in achtneming van de ontgravingsdieptes. Om zo effectief mogelijk het beoogde saneringsdoel te kunnen verifiëren.

Inzichtelijk maken van kosten & planning

In het saneringsplan staan de kosten voor planning, materialen en manuren. Uitkomende grond wordt afgevoerd of gaat tijdelijk in depots. Monsters daarvan worden onderzocht in een laboratorium.

Vergunningen & meldingen

Voorafgaand aan de uitvoering heeft de Projectontwikkelaar meldingsplicht en zijn vergunningsaanvragen noodzakelijk. Er gaat wel wat tijd overheen voor het verkrijgen van deze vergunningen. Een duidelijke omschrijving in het
saneringsplan is dus van essentieel belang voor een efficiënte voortgang van de werkzaamheden.

Situatie projectlocatie

Afhankelijk van de projectlocatie zijn er bijkomende factoren om rekening mee te houden. Zoals onderzoek naar technische constructies van gebouwen. Of civieltechnische werken beïnvloed door de geplande
saneringswerkzaamheden.

Indienen van het saneringsplan

Na uw goedkeuring op het saneringsplan en de geplande startdata, dienen wij het plan in bij het bevoegd gezag. Inclusief de meldingsplicht met vergunningsaanvragen. Een gedegen voorbereiding en strakke planning zijn noodzakelijk in afwachting op de vergunningen. Onze organisatie heeft voldoende expertise om dit uitstekend te kunnen waarborgen. Eventuele opgelegde beleidswijzigingen door het bevoegd gezag, passen wij direct aan in het saneringsplan.

Heeft u vragen over onze diensten?

Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek.

Menu