Bodemonderzoek

5 Belangrijkste redenen Bodemonderzoek

 • Aankoop Vastgoed
 • Aankoop  Grond
 • Verkoop Grond
 • Bouwvergunning
 • Funderingsherstel

5 Overige redenen Bodemonderzoek

 • Verandering van grondstatus of vloeren
 • Verplaatsing van grond
 • Septic Tanks
 • Grondpalen
 • Verontreinigde grond (geconstateerd na verkennend vooronderzoek, conform richtlijnen AVRO / NEN 5740)

Bodemonderzoek gaat in 3 fasen

Fase 1: Quick Scan

Fase 2: Vooronderzoek

Fase 3: Bodemonderzoek

Quick Scan

In deze 1e fase gaat het om het aantonen van digitale bewijsstukken van de verontreinigingssituatie. Zijn deze gegevens niet toereikend? Dan is een verkennend bodemonderzoek nodig.

Vooronderzoek NEN 5725

Als de Quickscan geen toereikend beeld schetst over de verontreinigsituatie van een bodemlocatie is een (verkennend) vooronderzoek nodig (NEN 5725). Dit toont aan of de verontreinigingssituatie verdacht is. Deze voorlopige bodemsituatie wordt geschetst vanuit:

 • Historische documenten
 • Bestemmingsplan
 • Gesprekken omwonenden
 • Lokale overheid

Vaststellen bodemverontreiniging

In deze laatste fase is bodemverontreiniging definitief vast te stellen. Het bodemonderzoek vindt plaats via de methoden en normen conform NEN 5470. Bij een asbestverdachte bodem verloopt het bodemonderzoek conform NEN 5707.

Heeft u vragen over onze diensten?

Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek.

Menu