Asbestonderzoek

Richtlijnen Asbestonderzoek

In een vooronderzoek kan een bodemlocatie asbestverdacht blijken. Vervolgonderzoek is dan nodig voor definitieve vaststelling via de NEN 5725 methode. Per onderzoeksfase zijn voor asbesthoudende bodemonderzoeken verschillende richtlijnen vastgesteld.

Asbest ontdekken tijdens verkennend bodemonderzoek

Hiervoor zijn aanvullende technieken vereist conform de richtlijnen van de NEN 5707 (die gelden voor verkennend asbest onderzoek).

Asbest ontdekken in een puinhoudende bodemlocatie

Bij verkennend puinonderzoek zijn dan, naast de NEN 5707 en NEN 5725, ook de NEN 5897 richtlijnen van toepassing.

Asbest ontdekken in een waterhoudende bodem

Bij geplande verbeteringen van water of ontwikkelingen in de watergang, is vaak ook asbestonderzoek in de waterbodem van toepassing. Watergangontwikkelingen zijn de aanleg van watergeulen, oevers, dammen, bruggen of grondpalen. Asbestonderzoek in de waterbodem vindt plaats conform NTA5727 richtlijnen.

Gecombineerd asbestonderzoek

Is asbestonderzoek noodzakelijk vanuit voorgaande onderzoeken? Dan is aan te raden om dit zowel voor het water als de waterbodem te doen (gecombineerd). Zodat direct een compleet beeld ontstaat van de staat van de totale bodemsituatie. Met een aanpak die snel, kwalitatief en effectief is.

U kiest zelf de onderzoeksmethodes uit

Vanzelfsprekend, vindt er geen onnodig onderzoek plaats, waar dat niet van toepassing is. Wij adviseren u graag welke onderzoekstechnieken aan te raden zijn tijdens het onderzoekstraject. U bepaalt als opdrachtgever uiteindelijk welke onderzoeksmethodes u wilt laten uitvoeren.

Heeft u vragen over onze diensten?

Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek.

Menu